جزئیات رویداد

معرفی زنجیره بشارت

زنجیره کشت و صنعت آشوراده

عملکرد ما 

مجموعه لبنیات آشوراده در یک نگاه

28تعداد محصول
25+تعداد استان تحت پوشش
150منابع انسانی
15تعداد شعب

گالری آشوراده

زنجیره کشت و صنعت بشارت

کارخانه خوراک دام بنفش تپه
گاوداری_2500راسی_بشارت
مرغ-گوشتی547_بشارت
سردخانه_بشارت