زنجیره کشت و صنعت بشارت

 

1-

گاوداری 25 راسی

سال ساخت 1367

در حال بازسازی

2-

شرکت مرغ گوشتی 547 بندرگز 

سال ساخت 1373

در حال بهره برداری

3-

شرکت خوراک دام و طیور بنفش تپه

سال ساخت 1381

در حال بهره برداری

4-

شرکت مکمل های غذایی دام و طیور دام رشد بشارت

سال ساخت 1392

در حال بهره برداری

 

5-

شرکت فرآورده های لبنی بشارت آشوراده

سال ساخت 1394

در حال بهره برداری

6-

شرکت صنایع غذایی بنفش تپه ( سرد خانه 1000 تنی)

سال ساخت 1397

در حال بهره برداری

 

7-

شرکت فرآورده های پودری آشوراده گلستان (شیر خشک و پودر آب پنیر)

سال ساخت 1399

در حال بهره برداری

 

8-

شرکت کشت و صنعت میانکاله بشارت ( گاو داری 2500 راسی) 

سال ساخت 1401

در حال بهره برداری

9-

شرکت بسته بندی آداک آشوراده

سال ساخت 1401

در حال ساخت