روغن حیوانی

روغن حیوانی 400 گرمی

بسته بندی: ظرف جار 400 گرمی
مدت نگهداری:12 ماه
ترکیبات: روغن حیوانی

روغن_حیوانی،لبنیات_آشوراده،کشت_صنعت_بشارت
روغن_حیوانی،لبنیات_آشوراده،کشت_صنعت_بشارت